Quá trình phát triển

Quá trình hình thành          Công ty TNHH MTV Khoáng Sản Vôi Việt được thành lập vào ngày 17/04/2012 theo giấy phép 2700639155 với số vốn điều lệ ban đầu là 89.000.000.000 đồng. Kinh doanh các ngành nghề chính: Sản xuất chế biến Vôi, Dolomite công nghiệp, Vôi ngậm nước, đá Vôi, đá Dolomite, gạch […]

Giới thiệu

Trải qua quá trình thành lập và phát triển Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôi Việt đã dần khẳng định được thương hiệu, trở thành một trong những công ty đứng đầu trong nước về lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm khoáng sản như: Vôi, Dolomite nung, Vôi ngậm nước, […]

Thành tích

Chủ Tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ tặng –  Lẵng hoa “Bác Tôn” năm 1978 –  Huân chương Chiến công Hạng 3 năm 1982 –  Huân chương Chiến công Hạng 3 năm 1987 –  Huân chương Lao động Hạng 3 năm 1992 –  Huân chương Lao động Hạng Nhất thời kỳ đổi mới năm […]

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG