Quá trình phát triển

Quá trình hình thành

         Công ty TNHH MTV Khoáng Sản Vôi Việt được thành lập vào ngày 17/04/2012 theo giấy phép 2700639155 với số vốn điều lệ ban đầu là 89.000.000.000 đồng. Kinh doanh các ngành nghề chính: Sản xuất chế biến Vôi, Dolomite công nghiệp, Vôi ngậm nước, đá Vôi, đá Dolomite, gạch không nung và Xi măng.

Nắm bắt được nhu cầu phát triển ngày càng cao về ứng dụng của vôi và các ngành công nghiệp nhẹ và tận dụng thế mạnh của địa phương về nguyên liệu đá vôi phân bố tập trung tại Tỉnh Ninh Bình, năm 2013 Công ty quyết định đầu tư phát triển 20 dây chuyền sản xuất vôi, dolomite với công nghệ chế biến lò nung liên hoàn, dây chuyền sản xuất vôi ngậm nước (Ca(OH)2), dây chuyền nghiền bột, được ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Bình cấp giấy chứng nhận đầu tư số 091110000038 ngày 27/09/2013.

     Quá trình phát triển

          Đầu năm 2016 bám sát quy hoạch phát triển vôi công nghiệp Việt Nam tại quyết định số 507/QĐ-BXD ngày 27/4/2015 đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 và quyết định bổ sung quy hoạch phát triển sản xuất vôi công nghiệp, tại quyết định số 1364/QĐ-BXD ngày 24/11/2015 Công ty đầu tư xây dựng thêm 04 dây chuyền lò nung kiểu đứng hiện đại, công nghệ Nhật Bản tăng mức độ tự động hóa, thay thế hệ thống dây chuyền cũ đáp ứng yêu cầu sản xuất chế biến vôi, dolomite giá trị cao, chất lượng ổn định, bền vững, trên cơ sở sử dụng tài nguyên tiết kiệm hiệu quả, thân thiện môi trường, nâng tổng công suất vôi, dolomite và vôi ngậm nước lên đến 200.000 tấn/năm, nhà máy đã đi vào hoạt động tối đa 100% công suất thiết kế, giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động tại địa phương.

  • Vùng nguyên liệu:

          Để đảm bảo vùng nguyên liệu tại chỗ phục vụ nhà máy sản xuất chế biến vôi, dolomite, đầu tháng 9 năm 2015 công ty được ủy ban nhân dân tỉnh quyết định bổ sung quy hoạch đưa vào thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tại khu vực mỏ đá vôi Sẽ Chè với diện tích 12.8ha tại văn bản số 904/QĐ-UBND. Ngoài ra để có tính ổn định bền vững trong tương lai vì đá vôi, dolomite là nguồn tài nguyên thiên nhiên không tái tạo, công ty đã chủ động tham gia cổ phần cùng công ty Vạn Xuân Ninh Bình đầu tư lắp đặt dây chuyền khai thác đá Dolomite lộ thiên  tại xã Kỳ Phú huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình với trữ địa chất được phê duyệt là 15.091.910 m3 (Hiện Cty đang nắm giữ quyền giám đốc điều hành mỏ)

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG