Vôi Việt Tâm huyết với công tác An sinh xã hội và hỗ trợ cộng đồng

          Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH MTV Khoáng Sản Vôi Việt quan tâm, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm của những người lao động đối với cộng đồng, với xã hội.

Đây cũng chính là một trong những đặc trưng văn hóa của Vôi Việt. An sinh xã hội thể hiện tính nhân văn, bổn phận của con người, của xã hội đối với cộng đồng và góp phần để xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh. An sinh xã hội có nguyên tắc cơ bản là đảm bảo sự đoàn kết, chia sẻ và tương trợ cộng đồng đối với các hoàn cảnh khó khăn, rủi ro trong đời sống, giúp nhau để cùng phát triển, do vậy có tác dụng thúc đẩy sự đồng thuận, bình đẳng và công bằng xã hội.

 

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG