Phát động Tháng hành động về ATVSLĐ – Tháng Công nhân năm 2020

Hưởng ứng “Tháng hành động về ATVSLĐ – Tháng Công nhân năm 2020”, toàn thể công ty TNHH MTV Khoáng Sản Vôi Việt đã phát phong trào với khí thế thi đua sôi nổi.

          Sáng ngày 17/05/2020, Công ty TNHH MTV Khoáng Sản Vôi Việt đã tổ chức phát động Tháng hành động về ATVSLĐ – Tháng công nhân năm 2020. Mục tiêu là phát động phong trào thi đua lao động sản xuất với chủ đề “Năng suất cao  – An toàn lao động – Thu nhập tốt” đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức lao động trong Công ty. Đồng thời khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác và lao động sản xuất. 

         Trước đó, Công ty đã xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về AT-VSLĐ năm 2020 với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực trước, trong và sau tháng hành động. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền và công tác kiểm tra với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn – VSLĐ tại nơi làm việc”. Để đảm bảo hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, Công đoàn Công ty đã phối hợp cùng với chuyên môn chỉ đạo các đơn vị, phòng ban khối sản xuất và phục vụ sản xuất. Mục đích của đợt phát động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác an toàn và thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất đến tất cả các tổ chức đoàn thể, các đơn vị sản xuất trong Công ty.

 

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG